T-kort

Körrätt med T-kort

 

 • Med körkort för kategori T får du köra traktorer och traktorfyrhjulingar vars högsta hastighet är 60 km/h.
  • Fordon i kategori T1a och T1b, T2a och T2b samt T3a

 

Ett undantag är fordon i kategori T3b för vilka det från och med den 1 juli 2018 krävs körrätt i kategori AM/121 för att köra.

 

 • Traktorer vars högsta konstruktiva hastighet överstiger 60 km/h kräver körkort för personbil eller lastbil beroende på fordonets massa
  • Om totalmassan är högst 3500 kg: B-körkort för personbil.
  • Om totalmassan är högst 7500 kg: C1-körkort för lastbil.
  • Om totalmassan är över 7500 kg: C-körkort för lastbil.

 

 • Vid sådana körningar som avses i lagen om yrkeskompetens krävs det att traktorföraren har yrkeskompetens för lastbilsförare.

 

 • Till traktorn kan en släpvagn vara kopplad utan ytterligare körkortskrav (kategori E). Om traktorns konstruktiva hastighet överstiger 60 km/h, får den fordonskombination som traktorn och släpvagnen utgör då köras med enbart körkort i kategori B/C1/C beroende på traktorns totalmassa.

 

Här kan du läsa mera:

https://ajokortti-info.fi/sv/skaffa-korkort/att-skaffa-traktorkorkort