C1-kort

C1-utbildningen

 

C1-utbildningens målsättning är att du lär dig att hantera och köra lastbil i trafiken på ett säkert, ekonomiskt och miljövänligt sätt samt att du ska få en uppfattning om lastbilsförarens yrke.

 

Körrätt av klass C1 ger rätt att köra vid åldern av 18 år:

  • lastbilar och andra fordon med en totalmassa på över 3500 kg men på högst 7500 kg och i vilka det finns plats för högst åtta personer förutom föraren.
  • fordonskombinationer, där dragbilen hör till denna klass och där totalmassan på fordonet som bogseras är högst 750 kg.

 

C1-kortet ger behörighet endast till körning av lastbil i privatbruk. Vid yrkeskörning krävs särskild yrkeskompetenskurs för yrkesförare.