C-kort

C-utbildningen

 

C-utbildningens målsättning är att du lär dig att hantera och köra lastbil i trafiken på ett säkert, ekonomiskt och miljövänligt sätt samt att du ska få en uppfattning om lastbilsförarens yrke.

 

Körrätt av klass C ger rätt att köra vid åldern av 21 år:

  • lastbilar och andra fordon med en totalmassa överstiger 3500 kg och i vilka det finns plats för högst åtta personer förutom föraren.
  • fordonskombinationer, där dragbilen hör till denna klass och där totalmassan på fordonet som bogseras är högst 750 kg, samttrafiktraktorer med fordon som bogseras

 

C-kortet ger behörighet endast till körning av lastbil i privatbruk. Vid yrkeskörning krävs särskild yrkeskompetenskurs för yrkesförare.