• mopo b mopo AM120-kort
  • mopoauto b mopoauto AM121-Kort
  • kevytmoottoripyora b moottoripyora A1-Kort
  • moottoripyora b moottoripyora2 A2/A-Kort
  • auto b auto B-Kort
  • kuorma auto b kuorma auto C1/C-kort
  • kuorma auto b2 kuorma auto2 C1E-kort
  • traktori b traktori T-Kort
  • riskikoulutus b riskikoulutus Riskutbildning

  • AM120-kort

    Utbildningens mål är att lära dig granska och identifiera mopedens trafikduglighet.

    Du kan manövrera och köra mopeden säkert i trafiken och beakta övriga vägtrafikanter.

     

    Nedan olika undervisningspaket vi erbjuder. Alla pris innehåller moms 24%.

    Du kan betala ditt körkort i rater enligt överenskommelse.

     

    Am120 klassens körkort kräver ingen obligatorisk körundervisning men vi hyr inte ut våra mopeder till examen utan körundervisning.

     

    Myndighetsavgifter:
    Körkortsansökan 39€
    Teoriprov 40€
    Muntligt teoriprov 107€
    Muntligt teoriprov p.g.a. hälsoskäl 35€
    Hanteringsprov 32€

     

    AM120 Minimi
    4 h teori EAS (obligatorisk för den som tar sitt första körkort)
    2h körundervisning
    Kontorstjänster
    Bok och självstudieprogram
    Användning av moped vid det första hanteringsprovet
    Användning av körutrustning
    435€
    AM120 Basic
    4 h teori EAS (obligatorisk för den som tar sitt första körkort)
    2 h teori undervisning (körordningsföljd, körlinjer)
    3 h körundervisning
    Kontorstjänster
    Bok och självstudieprogram
    Användning av moped vid det första hanteringsprovet
    Användning av körutrustning
    575€
  • AM121-Kort

    Utbildningens mål är att lära dig granska och identifiera mopedbilens trafikduglighet. Du kan manövrera och köra mopedbilen säkert i trafiken och beakta övriga vägtrafikanter.

     

    Nedan olika undervisningspaket vi erbjuder. Alla pris innehåller moms 24%.

    Du kan betala ditt körkort i rater enligt överenskommelse.

     

    Am121 klassens körkort kräver ingen obligatorisk körundervisning men vi hyr inte ut vår mopedbil till examen utan körundervisning.

     

    Myndighetsavgifter:
    Körkortsansökan 39€
    Teoriprov 40€
    Muntligt teoriprov 107€
    Muntligt teoriprov p.g.a. hälsoskäl 35€
    Körprov 74€

    AM121 Minimi
    4 h teori EAS (obligatorisk för den som tar sitt första körkort)
    2h körundervisning
    Kontorstjänster
    Bok och självstudieprogram
    Användning av mopedbil vid det första körprovet
    450€
    AM121 Basic
    4 h teori EAS (obligatorisk för den som tar sitt första körkort)
    2 h teoriundervisning (körordningsföljd, körlinjer)
    3 h körundervisning
    Kontorstjänster
    Bok och självstudieprogram
    Användning av mopedbil vid det första körprovet
    585€
  • A1-Kort

    För att få lättmotorcykelkörkort ska du lära dig sådana kunskaper och färdigheter att du kan köra självständigt och så tryggt som möjligt i trafiken och att du kan ta hänsyn till omgivningen, omständigheterna och de andra vägtrafikanterna.

     

    Nedan olika undervisningspaket vi erbjuder. Alla pris innehåller moms 24%.

    Du kan betala ditt körkort i rater enligt överenskommelse.

     

    Myndighetsavgifter:
    Körkortsansökan 39€
    Teoriprov 40€
    Muntligt teoriprov 107€
    Muntligt teoriprov p.g.a. hälsoskäl 35€
    Körprov 74€

    A1 Minimi
    4 h teori EAS (obligatorisk för den som tar sitt första körkort)
    5h körundervisning
    Kontorstjänster
    Bok och självstudieprogram
    Användning av motorcykel vid det första körprovet
    Användning av körutrustning
    750€ (körkort från tidigare 650€)
    A1 Basic
    4 h teori EAS (obligatorisk för den som tar sitt första körkort)
    2 h teoriundervisning (mc lektioner)
    6 h körundervisning
    Kontorstjänster
    Bok och självstudieprogram
    Användning av motorcykel vid det första körprovet
    Användning av körutrustning
    890€ (körkort från tidigare 790€)
  • A2/A-Kort

    För att få mellanklass eller tungvikt motorcykelkörkort ska du lära dig sådana kunskaper och färdigheter att du kan köra självständigt och så tryggt som möjligt i trafiken och att du kan ta hänsyn till omgivningen, omständigheterna och de andra vägtrafikanterna.

     

    Nedan olika undervisningspaket vi erbjuder. Alla pris innehåller moms 24%.

    Du kan betala ditt körkort i rater enligt överenskommelse.

     

    Myndighetsavgifter:
    Körkortsansökan 39€
    Teoriprov 40€
    Muntligt teoriprov 107€
    Muntligt teoriprov p.g.a. hälsoskäl 35€
    Körprov 74€

    A2/A Minimi
    5h körundervisning
    Kontorstjänster
    Bok och självstudieprogram
    Användning av motorcykel vid det första körprovet
    Användning av körutrustning
    650€
    A2/A Basic
    2 h teori undervisning (mc lektioner)
    6 h körundervisning
    Kontorstjänster
    Bok och självstudieprogram
    Användning av motorcykel vid det första körprovet
    Användning av körutrustning
    790€
  • B-Kort

    Målet för förarutbildningen är att eleverna ska utvecklas till ansvarsfulla förare och att i detta syfte ge dem grundläggande färdigheter i att köra fordon säkert i trafiken. Syftet är att de som förare ska känna sitt ansvar även för de andra trafikanternas säkerhet och för miljökraven och att de anpassar sin körstil därefter.

     

    Nedan olika undervisningspaket vi erbjuder. Alla pris innehåller moms 24%.

    Du kan betala ditt körkort i rater enligt överenskommelse.

     

    Myndighetsavgifter:
    Körkortsansökan 39€
    Teoriprov 40€
    Muntligt teoriprov 107€
    Muntligt teoriprov p.g.a. hälsoskäl 35€
    Körprov 99€

    B Minimi
    4 h teori EAS (obligatorisk för den som tar sitt första körkort)
    10 h körundervisning
    8 h riskidentifierings skolning
    Kontorstjänster
    Bok och självstudieprogram
    Halkbanehyra
    Användning av personbil vid det första körprovet
    1710€ (körkort från tidigare 1610€)
    B Basic
    4 h teori EAS (obligatorisk för den som tar sitt första körkort)
    4 h teoriundervisning
    10 h körundervisning
    8 h riskidentifierings skolning
    Kontorstjänster
    Bok och självstudieprogram
    Halkabanehyra
    Användning av personbil vid det första körprovet
    1810€ (körkort från tidigare 1710€)
  • C1/C-kort

    C1/C-utbildningens målsättning är att du lär dig att hantera och köra lastbil i trafiken på ett säkert, ekonomiskt och miljövänligt sätt.

     

    Alla pris innehåller moms 24%.

    Du kan betala ditt körkort i rater enligt överenskommelse.

     

    För att få delta i kursen bör du ha ett giltigt körkort av klass B.

    Åldersgränsen för C1 körkort är 18 år och för C körkort 21 år.

     

    Myndighetsavgifter:
    Körkortsansökan 39€
    Teoriprov 40€
    Muntligt teoriprov 107€
    Muntligt teoriprov p.g.a. hälsoskäl 35€
    Körprov 112€

    C1 (B körkort sen tidigare)
    2 h teori undervisning
    3 h körundervisning
    Bok och självstudieprogram
    Användning av lastbil vid det första körprovet
    Kontorstjänster

    525€
    C (B körkort sen tidigare)
    12 h teori undervisning
    10 h körundervisning
    Bok och självstudieprogram
    Användning av lastbil vid det första körprovet
    Kontorstjänster
    1490€
  • C1E-kort

    Utbildningens målsättning är att du lär dig att hantera och köra en fordonskombination i trafiken på ett säkert,

    ekonomiskt och miljövänligt sätt.

     

    Alla pris innehåller moms 24%.

    Du kan betala ditt körkort i rater enligt överenskommelse.

     

    För att få delta i kursen bör du ha ett giltigt körkort av klass C1 eller C. Åldersgräns 18 år.

     

    Myndighetsavgifter:
    Körkortsansökan 39€
    Teoriprov 40€
    Muntligt teoriprov 107€
    Muntligt teoriprov p.g.a. hälsoskäl 35€
    Körprov 125€

    C1E
    3 h teoriundervisning
    3 h körundervisning
    Bok och självstudiematerial
    Användning av fordonkombination vid första körprovet
    Kontorstjänster

    625€
  • T-Kort

    Under utbildningen ges baskunskaper om trafiksystemet, samspelet och riskerna i trafiken, faktorer som hänför sig till säkerheten för olika kategorier av trafikanter, ansvar och skyldigheter som hänför sig till framförandet av motordrivna fordon samt andra krav på en körstil som är säker och tar hänsyn till miljön.

     

    Alla priser innehåller moms 24%

     

    Myndighetsavgifter:
    Körkortsansökan 39€
    Teoriprov 40€
    Muntligt teoriprov 107€
    Muntligt teoriprov p.g.a. hälsoskäl 35€

    TRAKTOR (EJ T3B)
    4 h teori EAS (obligatorisk för den som tar sitt första körkort)
    Kontorstjänster
    Bok och självstudieprogram
    190€
  • Riskutbildning

    I riskutbildningen utvecklar man de kunskaper och färdigheter som fåtts i undervisningen, lära sig att köra i svåra förhållanden och att lägga märke till riskfaktorer i trafiken samt att identifiera och förutse risker och undvika dessa.

     

    Körkortslagen ändrade 1.7.2018. Då föll övnings- och fördjupande skedet bort och ersattes med riskutbildningen.

    Ifall du har fått körkort före den 1.7.2018, men du har inte gjort övnings- och fördjupande skedet måste du göra riskskolningen inom två år från det datum du har fått körkortet.

    Riskutbildning
    2 timmar körundervisning med bilskolans bil
    1 timme mörkerkörning med simulator (endast om du inte gjort mörkerkörning i grundutbildningen)
    1 timme övningskörning på halkbanan
    4 timmar praktisk teori vid Kvarkens Trafiksäkerhetscentrums säkerhetshall
    från 455€
Kurser