Riskutbildning

Riskutbildning

 

I riskutbildningen utvecklar man de kunskaper och färdigheter som fåtts i undervisningen, lära sig att köra i svåra förhållanden och att lägga märke till riskfaktorer i trafiken samt att identifiera och förutse risker och undvika dessa.

 

Kursinnehåll:
2 timmar med skolans bil (tätort och landsväg)
1 timme mörkerkörning med simulator
1 timme övningskörning på halkbanan
4 timmar teori vid Kvarkens Trafiksäkerhetscentrums säkerhetshall