RISKUTBILDNING

Följande teori kurs 14.3.2024 kl 15-18.

 

Alla teorilektioner kan vid behov genomförs på distans.

 

Halkbana ordnas varje vecka på  fredagar kl 10-12 och kl 13-15. 

 

 

Förfrågan och anmälningar per tel. 06-3178174 eller 0505465021.

Gå till "Kurser"