KÖRKORTSKURSER I VASA

Följande info tillfällen om körkort i Vasa:

 

20.2.2024

 

Kursen början kl 16.15.

 

Alla teorilektioner kan vid behov genomförs på distans.

 

Anmälningar till kontoret på plats eller per telefon till tel nr 06/3178174 eller 0505465021

Adressen är Teräsgränd 3.

 

 

Gå till "Kurser"