KÖRKORTSKURSER I VASA

Följande info tillfällen om körkort i Vasa:

 

7.2.2023

 

21.2.2023

 

7.3.2023

 

Kursen början kl 16.15.

 

Anmälningar till kontoret på plats eller per telefon till tel nr 06/3178174 eller 0505465021

Adressen är Teräsgränd 3.

 

 

Gå till "Kurser"