KÖRKORTSKURSER I MALAX

Följande bil kurs i Malax börjar 6 mars 2024 kl 16

 

Plats Bygdegården i Yttermalax

Köpingsvägen 18

 

Förhandsanmälningar per telefon till trafikskolans kontor 06/3178174 eller 050-5465021

 

 

Gå till "Kurser"