Undervisningstillstånd

 • Istället för den förarutbildning som ges i bilskolan får undervisning även ges med undervisningstillstånd.

 • Undervisningstillstånd beviljas av Trafi, men ansökan tas emot av Trafis serviceproducent Ajovarma.

 • Kom ihåg att eleven ska ansöka om körkortstillstånd före hen avlägger förarexamen. Tillståndet ska vara i kraft när tid bokas till proven.

 • När det gäller det första körkortet, ska eleven även genomgå utbildningen för det första körkortet (FKU) innan körundervisningen inleds.

 • Intyg över genomförd utbildning fås från bilskolan och ska medföras vid körning samt vid förarexamen.

 • Utbildning för det första körkortet är obligatoriskt för alla som ansöker om körkort för första gången.
  Undervisningen innehåller 4 timmar teoriundervisning i trafikens grunder.
  Målet med utbildningen är att ge den som avlägger körkort grundläggande undervisning i trafiksystemet, växelverkan och risker i trafiken, trygghetsfaktorer hos olika grupper av personer som rör sig på vägar, ansvar och plikter för den som framför ett motorfordon samt övriga krav på ett tryggt körsätt som även beaktar miljön.

 • Den som avlägger körkort för personbil måste avlägga riskutbildning 4 teoritimmar + 4 körtimmar, innan man deltar i körprov. Intyg över genomförd utbildning fås från bilskolan.

 • Undervisningen innehåller 4 teoritimmar och 4 körtimmar om identifiering och hantering av risker i vägtrafik. Körundervisningen ges delvis med simulator.
  Med hjälp av utbildningen ökar färdigheten att köra under svåra förhållanden och man får stöd för inlärningen av ett tryggt och ansvarsfullt körsätt som följer regler. I utbildningen stärks i synnerhet färdigheterna att identifiera och undvika farliga situationer i trafiken och faktorer som kan sänka förarens körförmåga och därmed öka risken för olyckor.  Här kan du läsa mera om undervisningstillstånd https://ajokortti-info.fi/sv/skaffa-korkort/undervisningstillstand