T-Kort

T körkort - Traktor körkort

 

Kursinnehåll

 • Utbildning för det första körkortet (FKU), 4 teoritimmar, är obligatoriskt för alla som ansöker om körkort för första gången.
  • Undervisningen innehåller 4 timmar teoriundervisning i trafikens grunder.
  • Målet med utbildningen är att ge den som avlägger körkort grundläggande undervisning i trafiksystemet, växelverkan och risker i trafiken, trygghetsfaktorer hos olika grupper av personer som rör sig på vägar, ansvar och plikter för den som framför ett motorfordon samt övriga krav på ett tryggt körsätt som även beaktar miljön.

 • För att få körkort i kategori T krävs ett godkänt resultat i teoriprovet för förarexamen. För att få delta i förarexamen måste du vara minst 15 år.

 

Körrätt med T-kort

 

 • Med körkort för kategori T får du köra traktorer och traktorfyrhjulingar vars högsta hastighet är 60 km/h.
  • Fordon i kategori T1a och T1b, T2a och T2b samt T3a

 

Ett undantag är fordon i kategori T3b för vilka det från och med den 1 juli 2018 krävs körrätt i kategori AM/121 för att köra.

 

 • Traktorer vars högsta konstruktiva hastighet överstiger 60 km/h kräver körkort för personbil eller lastbil beroende på fordonets massa.

  • Om totalmassan är högst 3500 kg: B-körkort för personbil.
  • Om totalmassan är högst 7500 kg: C1-körkort för lastbil.
  • Om totalmassan är över 7500 kg: C-körkort för lastbil.

 

 • Vid sådana körningar som avses i lagen om yrkeskompetens krävs det att traktorföraren har yrkeskompetens för lastbilsförare.

 

 • Till traktorn kan en släpvagn vara kopplad utan ytterligare körkortskrav (kategori E). Om traktorns konstruktiva hastighet överstiger 60 km/h, får den fordonskombination som traktorn och släpvagnen utgör då köras med enbart körkort i kategori B/C1/C beroende på traktorns totalmassa.

 

Här kan du läsa mera:

https://ajokortti-info.fi/sv/skaffa-korkort/att-skaffa-traktorkorkort