AM121-kort

AM121 - Mopedbils körkort

 

Kursinnehåll:

 • Utbildning för det första körkortet, 4 teoritimmar, är obligatoriskt för alla som ansöker om körkort för första gången.
  • Undervisningen innehåller 4 timmar teoriundervisning i trafikens grunder.
  • Målet med utbildningen är att ge den som avlägger körkort grundläggande undervisning i trafiksystemet, växelverkan och risker i trafiken, trygghetsfaktorer hos olika grupper av personer som rör sig på vägar, ansvar och plikter för den som framför ett motorfordon samt övriga krav på ett tryggt körsätt som även beaktar miljön.


 • Övningskörningen kan inledas tidigast som 15-åring.
 • Från och med den 1 juli 2018 krävs ingen körundervisning för förarexamen, men deltagande i körundervisning rekommenderas för att klara av examen.
 • OBS! Vi hyr inte ut vår mopedbil till examen utan körundervisning.
 • Förarexamen för mopedbil består av ett teoriprov och ett körprov i trafiken.
 • Du får delta i teoriprovet en månad innan du fyller 15 år.
 • För att få delta i hanteringsprovet måste du först ha klarat av teoriprovet.
 • Du får delta i körprovet tidigast när du är 15 år.

 

Här kan du läsa mera:
https://ajokortti-info.fi/sv/att-skaffa-korkort/att-skaffa-mopedkorkort