BE C1E-kort

BE-körkort

 

  • Alla de fall där släpvagnens totalvikt överstiger dragbilens egenmassa.

  • Alla de fall där släpvagnens totalvikt är över 750 kg och kombinationens totala massa är över 3 500 kg.

 

BE-kombinations körkortet (lilla E) har ingen obligatorisk teori- eller körundervisning. Provena kan göras på egen hand.
Vi anordnar körundervisning vid förfrågan. Utan övning är det svårt att klara av förarexamen och på trafikskolan kan du köpa studiematerial.
Uthyrning av släpvagn också möjligt.

 

 

C1E-körkort

 

C1E-kortet ger behörighet endast till körning av lastbil i privatbruk. Vid yrkeskörning krävs särskild yrkeskompetenskurs för yrkesförare.

 

  • Lastbilar och övriga fordon vilkas totalvikt är över 3 500 kg men högst 7 500 kg och som utöver föraren har plats för högst åtta personer, samt fordonskombinationer där dragbilens totalvikt är högst 7500 kg och fordonskombinationens totalvikt är högst 12000 kg.

 

C1E-kort
Kursinnehåll:
3 timmar teori
3 timmar körundervisning
Användning av fordonet i förarexamen