Riskikoulutus

Riskikoulutus

 

Koulutuksessa keskitytään vaikeissa olosuhteissa ajamisen valmiuksiin, tuetaan sääntöjä noudattavan, turvallisen ja vastuullisen ajotavan omaksumista sekä vahvistetaan valmiuksia välttää liikenteen vaaratilanteita ja onnettomuusriskiä lisääviä tekijöitä.

 

Kurssi sisältää:

2 tuntia ajo-opetusta autokoulun autolla (taajama ja maantie)
1 tunti pimeänajo-opetusta simulaattorilla
1 tunti ajo-opetusta liukasradalla
4 tuntia teoria opetusta Merenkurkun liikenneturvallisuuskeskuksen turvahallissa