Opetuslupa

 • Autokoulussa annettavan kuljettajaopetuksen sijaan opetusta voidaan antaa myös opetusluvalla.

 • Opetusluvan myöntää Trafi, mutta hakemuksen vastaanottaa Trafin palveluntuottaja Ajovarma.

 • Muistathan, että opetettavan tulee hakea ajokorttilupaa ennen kuljettajantutkinnon suorittamista. Luvan tulee olla voimassa varattaessa aikaa kokeisiin.

 • Jos suoritettava ajokortti on ensimmäinen, tulee opetettavan suorittaa ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS) ennen ajo-opetuksen aloittamista. Todistusta suoritetusta koulutuksesta tulee pitää ajaessa mukana sekä mennessäsi teoria- ja ajokokeeseen.

 • Ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS), 4 teoriatuntia, on pakollinen kaikille, jotka hakevat ajokorttia ensimmäistä kertaa.
  Opetus sisältää 4 tuntia teoriakoulutusta liikenteen perusteita.
  Koulutuksen tavoitteena on antaa ajokorttia suorittavalle perustiedot liikennejärjestelmästä, liikenteen vuorovaikutteisuudesta ja riskeistä, eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä muista turvallisen ja ympäristön huomioon ottavan ajotavan vaatimuksista.

 • Henkilöauton ajokortin suorittajalle riskienhallintakoulutus tulee suorittaa pakollisena jo ennen henkilöauton ajokokeeseen menoa. Todistus suoritetusta koulutuksesta saat autokoululta.

 • Opetus sisältää 4 teoriatuntia ja 4 ajotuntia tieliikenteen riskien tunnistamisesta ja hallinnasta. Ajo-opetus annetaan osin simulaattorilla.
  Koulutuksella lisätään valmiuksia vaikeissa olosuhteissa ajamiseen ja tuetaan muutenkin sääntöjä noudattavan turvallisen ja vastuullisen ajotavan omaksumista. Koulutuksessa vahvistetaan erityisesti valmiuksia tunnistaa ja välttää liikenteen vaaratilanteita ja tekijöitä, jotka kuljettajan ajokykyä heikentämällä voivat lisätä onnettomuusriskiä.


  Tästä voit lukea lisää: https://ajokortti-info.fi/fi/ajokortin-hankkiminen/opetuslupa