Priser

Prislista Trafikskola Rönn, Putte och Rune 1.1.2017-30.6.2018.
Ny prislista från 1.7.2018

Nedanstående innehåller undervisningsmaterial, möjlighet att träna inför teoriprovet på trafikskolans datorer, samt hemma på din egen dator med personlig inloggningskod och användningen av fordonet i förarexamen.

Alla priser är beräknade enligt den lagstadgade minimi undervisningsmängden. I priserna ingår 24 % moms.
Du kan också betala ditt körkort i rater enligt överenskommelse.

 

AM120 - Mopedkörkort

6h teori + 3h körundervisning 499€

Extra körtimmar vid behov 72€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Hanteringsprov 28€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom
- vårdnadshavarens samtycke

AM121 - Mopedbilskörkort

6h teori + 3h körundervisning 529€

Extra körtimmar vid behov 82€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 65€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom
- vårdnadshavarens samtycke

A1 - Motorcykelkörkort med övningstillstånd

12h teori + 4h körundervisning 825€

Extra körtimmar vid behov 72€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 65€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom
- vårdnadshavarens samtycke (under 18 år)

A1 - Motorcykelkörkort med övningstillstånd (AM120 eller AM121 körkort sen tidigare)

10h teori + 4h körundervisning 779€

Extra körtimmar vid behov 72€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 65€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom
- vårdnadshavarens samtycke (under 18 år)

A1 eller A2 - Motorcykelkörkort

12h teori + 9h körundervisning 1179€

Extra körtimmar vid behov 72€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 65€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom
-vårdnadshavarens samtycke (under 18 år)

A1 eller A2 (AM120 eller AM121 körkort sen tidigare)

10h teori + 8h körundervisning 1062€

Extra körtimmar vid behov 72€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 65€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom
-vårdnadshavarens samtycke (under 18 år)

A2 eller A - Motorcykelkörkort (B körkort sen tidigare)

6h teori + 6h körundervisning 825€

Extra körtimmar vid behov 72€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 65€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom

Höjning av A1 till A2 eller A2 till A-klassens körkort

2h teori + 5h körundervisning 431€

C - Lastbilskörkort (BC1 körkort sedan tidigare)

3h teori + 5h körundervisning 649€

Extra körtimmar vid behov 87€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 99€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg

C1 - Lastbilskörkort (B körkort sen tidigare)

9h teori + 5h körundervisning 824€

Extra körtimmar vid behov 87€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 99€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg

C - Lastbilskörkort (B körkort sen tidigare)

12h teori + 10h körundervisning 1346€

Extra körtimmar vid behov 87€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 99€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg

C1E - Lättlastbil med släp (BC1 eller BC körkort sen tidigare)

8h teori + 10h körundervisning 1300€

Extra körtimmar vid behov 87€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 110€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg

B - Bilkörkort (A1 körkort sen tidigare)

Grundskedet

13h teori + 12h körundervisning 1246€
Undervisning i mörkerkörning 110€
Bruksavgift på körbana 42€
Sammanlagt 1398€

Övningsskedet
1h teori + 2h körundervisning 215€

Fördjupande skedet
4h teori + 4h körundervisning 369€
Bruksavgift för körövningsbana 66€
Sammanlagt 435€

Bilhyra för körundervisning på övningsbana 90€

Bilskoletjänster som behövs för ett
B-körkort sammanlagt 2048€

Extra körtimmar vid behov 72€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 65€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom

B - Bilkörkort (AM120 eller AM121 körkort sen tidigare)

Grundskedet

17h teori + 17h körundervisning 1623€
Undervisning i mörkerkörning 110€
Bruksavgift på körbana 42€
Sammanlagt 1775€

Övningsskedet
1h teori + 2h körundervisning 215€

Fördjupande skedet
4h teori + 4h körundervisning 369€
Bruksavgift för körövningsbana 66€
Sammanlagt 435€

Bilhyra för körundervisning på övningsbana 90€

Bilskoletjänster som behövs för ett
B-körkort sammanlagt 2425€

Extra körtimmar vid behov 72€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 65€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom

B - Bilkörkort

Grundskedet
19h teori + 18h körundervisning 1739€
Undervisning i mörkerkörning 110€
Bruksavgift på körbana 42€
Sammanlagt 1891€

Övningsskedet
1h teori + 2h körundervisning 215€

Fördjupande skedet
4h teori + 4h körundervisning 369€
Bruksavgift för körövningsbana 66€
Sammanlagt 435€

Bilhyra för körundervisning på övningsbana 90€

Bilskoletjänster som behövs för ett
B-körkort sammanlagt 2541€

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 65€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom

Övriga tjänster:

Övningsskedet
1h teori + 2h körundervisning 215€

Fördjupande skedet
4h teori + 4h körundervisning 369€
Bruksavgift för körövningsbana 66€
Sammanlagt 435€

Bilhyra för körundervisning på övningsbana 90€

Hyra för släpvagn för BE-körprovet 100€
Hyra för bil för B-körprov 90€

Mörkerkörning med simulator 110€

Halkbaneundervisning för elever
med övningstillstånd
(innehåller undervisning 88€
och halkbanehyra 42€) 130€

Priser för enskilda körlektioner:
Körtimme med personbil 72€
Körtimme med lastbil 87€
Körtimme med motorcykel A1/A2/A 72€
Körtimme med moped 72€
Körtimme med mopedbil 82€