Priser

Prislista Trafikskola Rönn, Putte och Rune 1.1.2017

Nedanstående innehåller undervisningsmaterial, möjlighet att träna inför teoriprovet på trafikskolans datorer, samt hemma på din egen dator med personlig inloggningskod och användningen av fordonet i förarexamen.

Alla priser är beräknade enligt den lagstadgade minimi undervisningsmängden. I priserna ingår 24 % moms.
Du kan också betala ditt körkort i rater enligt överenskommelse.

 

AM120 - Mopedkörkort

6h teori + 3h körundervisning 499€

Extra körtimmar vid behov 72€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Hanteringsprov 28€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom
- vårdnadshavarens samtycke

AM121 - Mopedbilskörkort

6h teori + 3h körundervisning 529€

Extra körtimmar vid behov 82€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 65€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom
- vårdnadshavarens samtycke

A1 - Motorcykelkörkort med övningstillstånd

12h teori + 4h körundervisning 825€

Extra körtimmar vid behov 72€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 65€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom
- vårdnadshavarens samtycke (under 18 år)

A1 - Motorcykelkörkort med övningstillstånd (AM120 eller AM121 körkort sen tidigare)

10h teori + 4h körundervisning 779€

Extra körtimmar vid behov 72€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 65€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom
- vårdnadshavarens samtycke (under 18 år)

A1 eller A2 - Motorcykelkörkort

12h teori + 9h körundervisning 1179€

Extra körtimmar vid behov 72€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 65€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom
-vårdnadshavarens samtycke (under 18 år)

A1 eller A2 (AM120 eller AM121 körkort sen tidigare)

10h teori + 8h körundervisning 1062€

Extra körtimmar vid behov 72€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 65€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom
-vårdnadshavarens samtycke (under 18 år)

A2 eller A - Motorcykelkörkort (B körkort sen tidigare)

6h teori + 6h körundervisning 825€

Extra körtimmar vid behov 72€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 65€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom

Höjning av A1 till A2 eller A2 till A-klassens körkort

2h teori + 5h körundervisning 431€

C - Lastbilskörkort (BC1 körkort sedan tidigare)

3h teori + 5h körundervisning 649€

Extra körtimmar vid behov 87€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 99€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg

C1 - Lastbilskörkort (B körkort sen tidigare)

9h teori + 5h körundervisning 824€

Extra körtimmar vid behov 87€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 99€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg

C - Lastbilskörkort (B körkort sen tidigare)

12h teori + 10h körundervisning 1346€

Extra körtimmar vid behov 87€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 99€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg

C1E - Lättlastbil med släp (BC1 eller BC körkort sen tidigare)

8h teori + 10h körundervisning 1300€

Extra körtimmar vid behov 87€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 110€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg

B - Bilkörkort (A1 körkort sen tidigare)

Grundskedet

13h teori + 12h körundervisning 1246€
Undervisning i mörkerkörning 110€
Bruksavgift på körbana 42€
Sammanlagt 1398€

Övningsskedet
1h teori + 2h körundervisning 215€

Fördjupande skedet
4h teori + 4h körundervisning 369€
Bruksavgift för körövningsbana 66€
Sammanlagt 435€

Bilhyra för körundervisning på övningsbana 90€

Bilskoletjänster som behövs för ett
B-körkort sammanlagt 2048€

Extra körtimmar vid behov 72€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 65€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom

B - Bilkörkort (AM120 eller AM121 körkort sen tidigare)

Grundskedet

17h teori + 17h körundervisning 1623€
Undervisning i mörkerkörning 110€
Bruksavgift på körbana 42€
Sammanlagt 1775€

Övningsskedet
1h teori + 2h körundervisning 215€

Fördjupande skedet
4h teori + 4h körundervisning 369€
Bruksavgift för körövningsbana 66€
Sammanlagt 435€

Bilhyra för körundervisning på övningsbana 90€

Bilskoletjänster som behövs för ett
B-körkort sammanlagt 2425€

Extra körtimmar vid behov 72€/h

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 65€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom

B - Bilkörkort

Grundskedet
19h teori + 18h körundervisning 1739€
Undervisning i mörkerkörning 110€
Bruksavgift på körbana 42€
Sammanlagt 1891€

Övningsskedet
1h teori + 2h körundervisning 215€

Fördjupande skedet
4h teori + 4h körundervisning 369€
Bruksavgift för körövningsbana 66€
Sammanlagt 435€

Bilhyra för körundervisning på övningsbana 90€

Bilskoletjänster som behövs för ett
B-körkort sammanlagt 2541€

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifterna (körkortstillstånd, teori- och körprov samt eventuella expeditionskostnader) anges på Ajovarmas och Trafiksäkerhetsverket Trafis (avgifterna ha fastställts i kommunikationsministeriets förordning) webbplats och verksamhetsställen.
Avgift för körkortillstånd 40€
Teoriprov 30 min 31€
Teoriprov 60 min 94€                   
Körprov 65€

Som bilaga till körkortstillståndet behövs
- 2 x passfoto
- läkarintyg eller
- hälsointyg för ungdom

Övriga tjänster:

Övningsskedet
1h teori + 2h körundervisning 215€

Fördjupande skedet
4h teori + 4h körundervisning 369€
Bruksavgift för körövningsbana 66€
Sammanlagt 435€

Bilhyra för körundervisning på övningsbana 90€

Hyra för släpvagn för BE-körprovet 100€
Hyra för bil för B-körprov 90€

Mörkerkörning med simulator 110€

Halkbaneundervisning för elever
med övningstillstånd
(innehåller undervisning 88€
och halkbanehyra 42€) 130€

Priser för enskilda körlektioner:
Körtimme med personbil 72€
Körtimme med lastbil 87€
Körtimme med motorcykel A1/A2/A 72€
Körtimme med moped 72€
Körtimme med mopedbil 82€