RISKUTBILDNING

Följande kurser:

20.2.2019 kl 15.00 (endast teori)

6.3.2019 kl 13.00 - 18.00 (innehåller körning på halkbanan och teori samt mellanmål)

Förfrågan och anmälningar per tel. 06-3178174 eller 0505465021.

Gå till "Kurser"