PERSONBILSKURSER I MALAX

Följande B kurs i Malax börjar 14 februari 2018 kl 16.00

 

Plats Bygdegården i Yttermalax

Köpingsvägen 18

 

Du kan anmäla dig på plats eller per telefon till trafikskolans kontor 06/3178174 eller 050-5465021

 

Mellan kursen deltagare lottar vi ut ett övningsskede (värde 215€)

Gå till "Kurser"