MOPEDBILSKURSER I MALAX

Följande mopedbilskurs i Malax vid Bygdegården 8.4 kl 9-16. Alla teorilektioner på samma dag. Vi bjuder på lunch!

 

Anmälningar på förhand till kontoret på tel nr 06/3178174 eller 050-5465021.

OBS! Kom ihåg att meddela om eventuell matallergi

Adressen är Köpingsvägen 18

 

Gå till "Kurser"