KÖRKORTSKURSER I VASA

Följande info tillfälle om körkort i Vasa

 

11.11.2019

25.11.2019

 

Kursen början kl 16.15. Anmälningar till kontoret på plats eller per telefon till tel nr 06/3178174 eller 0505465021

Adressen är Teräsgränd 3.

 

 

Gå till "Kurser"