KÖRKORTSKURSER I SMEDSBY

Följande info tillfälle om körkort

24.9.2018

 

 

Kursen början kl 16.00. Anmälningar till kontoret på tel nr 06/3222111 eller 050-4414651

Adressen är Marknadsvägen 1, Smedsby

 

 

 

Gå till "Kurser"