B KÖRKORT 10+10 MODELL

10+10 modellen innehåller 10h teori undervisning, 10h körundervisning och 10h självstudier obligatorsik undervisning. Därefter har eleven rätt att delta i  förarexamen. Om eleven efter den obligatoriska undervisningen inte har förutsättningar för att delta i förarexamen har hen rätt att köpa ytterligare undervisning precis som i en vanlig personbilskurs.

 

10+10 modellen är en prövomodell som Finlands Bilskoleförbunds medlemsskolor har fått lov att göra.

 

Prövomodellen är i kraft till 30.6.2018

 

OBS! Vi har ett begränsat antal med platser så anmäl dig nu!

 

För mera information kontakta kontoret 06-3178174 eller 050-5465021 eller info@ronn.net.

Gå till "Kurser"