A2 TILL A FORTSÄTTNINGSKURS FÖR MOTORCYKEL

Nästa fortsättningskurs för motorcykel klass A1 till A2 ordnas 19.4 kl 15

Ta kontakt med kontoret tel nr 06-3178174 eller 050-5465021.

Gå till "Kurser"