A2 TILL A FORTSÄTTNINGSKURS FÖR MOTORCYKEL

Nästa fortsättningskurs för motorcykel klass A2 till A ordnas 18.5 kl 16.15.

Ta kontakt med kontoret tel nr 06-3178174 eller 050-5465021.

Gå till "Kurser"