A2 FORTSÄTTNINGSKURS FÖR MOTORCYKEL

Nästa fortsättningskurs för motorcykel klass A2 ordnas 30.3 kl 16-18.

Ta kontakt med kontoret tel nr 06-3178174 eller 050-5465021.

Gå till "Kurser"