Övningsskedet

Övningsskedet

 

Övningsskedet börjar med det kortvariga körkortet och uppföljningssystemet för nya förares förbrytelser genast efter avklarad förarexamen. Målet är att genom självständig övning tillämpa och utveckla de kunskaper och färdigheter som uppnåtts under grundskedet och särskillt att identifiera särdrag i den egna körningen.

Övningsskedet följs upp med hjälp av en inlärningsbok. Bekanta dig med den genast i början av övningsskedet.

I början av övningsskedet - till exempel cirka en månad efter körprovet - kommer du till bilskolan för en responsperiod som omfattar två körlektioner och en teorilektion.

 

Övningsskedet
Kursinnehåll:
1 timme teori
1 timme inviduell körlektion
1 timme körlektion i grupp

 

Tel. 06 3178174 eller 050 5465021