Fördjupande skedet

Fördjupande skedet

 

Fördjupande skedet avslutar förarutbildningen.

I det fördjupande skedet utvecklar man de kunskaper och färdigheter som fåtts i undervisningen i grundskedet och under övningsskedet samt ökar färdigheterna i att identifiera och undvika farliga situationer, att köra i svåra förhållanden och beakta miljökonsekvenserna.

 

Fördjupande skedet

Kursinnehåll:
2 timmar bedömningskörning med skolas bil
1 timme individuell responslektion
2 timmes besök vid Kvarkens Trafiksäkerhetscentrums säkerhetshall
2 timmar övningskörning på halkbanan med egen bil/eller hyra skolans bil
1 timme teori, sammandrag efter banan

 

Tel. 06 3178174 eller 050 5465021