T-Kort

Körrätt för traktor, snöskoter och motordriven arbetsmaskin.

 

Traktorkörkort (Klass T) gäller för:

• traktorer, dock inte trafiktraktorer (krav på körkort är klass LT)

• motordrivna arbetsmaskiner och snöskotrar inklusive tillkopplade släpfordon

 

För att du ska få göra examen i klass T krävs:

• att du är minst 15 år

• att du har ett giltigt körkortstillstånd. Du ansöker om tillståndet hos Ajovarma på den ort där du bor.

• att du på ett tillförlitligt sätt kan styrka din identitet.

 

Till körkortstillståndet bifogas:

• Hälsointyg

• Två passfoton

• Vårdnadshavarens tillstånd

• Körkortstillståndet betalas till Ajovarma, 40 euro

 

Examen:

• Du avlägger bara ett teoriprov på Besiktningstationen (Ajovarma), Strandvägen 40 A i Vasa.

• Du gör teoriprovet på dator.

• Får du underkänt i teoriprovet måste du göra ett nytt teoriprov, men tidigast om tre dagar.

• Teoriprov vid förarexamen kostar 31.00 euro

 

Klarar du examen, får du ett examensintyg som ger dig rätt att i en månads tid köra fordon i klass T i Finland. Ditt egentliga körkort skickas per post.

 

Vi säljer övningsmaterial för avläggande av T-körkort som krävs för att få köra traktor eller snöskoter.

 

Tel. 06 3178174 eller 050 5465021