Mörkerkörning

Körning i mörker

 

När det är mörkt utsätts man för samma faror som när det är ljust. Det är bara avsevärt svårare att upptäcka farorna. Med rätt agerande kan du öka körsäkerheten - också i mörker.

Trafikskola Rönn har som första bilskola i Vasa anskaffat en DADS-mörkerkörningssimulator. Simulatorn kan användas av alla bilskole elever som inte ännu kört mörkerkörningen, så också av alla som kört sitt körkorthemma med övningstillstånd!

Mörkerkörningen är en del av den obligatoriska körkortsundervisningen och den utförs med en DADS-mörkerkörningssimulator utvecklat av Finlands Biskoleförbund.

 

Mörkerkörning

Kursinnehåll:
1,5 timme mörkerkörning (simulator)

 

Tel. 06 3178174 eller 050 5465021