B -Kort

Personbilskort.

 

Förarutbildningen går i tre skeden som är kopplade till varandra: grundskedet, övningsskedet och fördjupande skedet.

 

Grundskedet är grunden för hela förarutbildningen. Grundskedets längd beror på mängden undervisning, din inlärningshastighet och din ålder. Du kan börja en B-kurs när du fyllt 17 år. Det är viktigt att planera studierna tillsammans med bilskolan så att de olika lektionerna fördelas på ett förnuftigt sätt över hela inlärningstiden. Grundskedet avslutas med förarexamen. När du har avlagt förarexamen får du ett kortvarigt körkort.

 

B-kort

Kursinnehåll:
19 timmar teori
16 timmar körundervisning
1 timme körövning på halkbanan
Användning av fordonet i förarexamen

 

Tel. 06 3178174 eller 050 5465021