A -Kort

Motorcykelkort

 

Motorcykeln är ett behändigt fortskaffningsmedel. Allt fler människor kör motorcykel som hobby. När allt går bra är det trevligt att köra. Körning med motorcykel ger en känsla av frihet och låter dig njuta av naturens närhet och den spänning som hastigheten och kurvtagningen medför. Som bäst är det mycket njutbart att lära sig köra. Att lära sig genom misstag är dyrt och kan göra ett snabbt slut på hobbyn.

 

Motorcyklar max. 125 cm, effekt max 11 kW, 16 år

 

A1-kort halvkurs (övningstillstånd)

Kursinnehåll:

 • 12 timmar teori
 • 4 timmar körundervisning
 • Teori- och hanteringsprov (med skolans motorcykel)
 • Övningstillstånd ansökes från polisen (i kraft 1-3 månader)
 • Körprov med egen motorcykel

 

 

A1-kort helkurs

Kursinnehåll:

 • 12 timmar teori
 • 9 timmar körundervisning
 • Användning av fordonet i förarexamen

 

Motorcyklar, effekt max 35 kW, 18 år

 

A2-kort

Kursinnehåll:

 • 12 timmar teori
 • 9 timmar körundervisning
 • Användning av fordonet i förarexamen

 

A2-kort (B-kort från tidigare)

 • 6 timmar teori
 • 6 timmar körundervisning
 • Användning av fordonet i förarexamen

 

Motorcyklar, effekt över 35 kW, 24 år

samt motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en högre effekt än 15 kW

 

A-kort

Kursinnehåll:

 • 12 timmar teori
 • 9 timmar körundervisning
 • Användning av fordonet i förarexamen

 

A-kort (B-kort från tidigare)

Kursinnehåll:

 • 6 timmar teori
 • 6 timmar körundervisning
 • Användning av fordonet i förarexamen

 

Förhöjning av A1 till A2-kort (18 år) eller A2 till A-kort (20 år) utan förarexamen

Kursinnehåll:

 • 2 timmar teori
 • 5 timmar körundervisning
 • Körundervisningen består av demonstrationer, prövningar, övningar och bedömningar.

 

Vid utbildningen har du till förfogande fullständig utrustning!

 

Tel. 06 3178174 eller 050 5465021